• Øya med hull 3/12 og 4/13

Banen hull for hull

Hovedbanen er tegnet av Jeremy Turner og ble åpnet i 2003. Det er en 9-hulls bane med en litt uvanlig fordeling i den forstand at den har tre par 3, tre par 4 og tre par 5 hull. De siste 9 hullene er tegnet, men utbygging er foreløpig ikke planlagt. I 2013 åpnet vi flere nye utslagssteder. Banen består nå av 18 ulike utslagssteder til 9 forskjellige greener. Dette gir en mer komplett 18-hullsrunde. Banen er en nytelse å gå på med brede fairwayer, store greener og gressutslag på alle hull. Vi håper du tar deg tid til å nyte naturopplevelsen og at du samtidig føler roen som råder der ute.

Vi håper du får en hyggelig opplevelse på banen vår, både sportslig, naturmessig og sosialt!

Greenkeeperne

Lukk meny